Neotrend - Vaša mala ONLINE KOMERCIJALA!

ta ste kupili

Vaša košarica trenutno je prazna.

E-mail Ispis PDF

REGISTRACIJA (PRIJAVA)

Za kupovinu na naoj internet stranici registracija je OBAVEZNA. Samo Ispravno prijavljen kupac dobija pristupnu ifru na svoj e- mail, pomo?u koje moe pristupiti narudbi.

Napomena: Registrovani kupci moraju imati 18 godina. Kupci ispod 18 godina moraju imati pismenu saglasnost roditelja ili zakonskih staratelja registrovanu u dokumentaciji NEOTREND d.o.o. Za ta?nost podataka odgovara sam kupac ili njegov roditelj / zakonski staratelj.

NARUDBA ROBE

Narudbu na naoj internet stranici vrite dodavanjem proizvoda u elektronsku korpu koja se nalazi ispod svakog prikazanog proizvoda. Minimalna narudba je 30 KM za podru?je Sarajeva i Isto?nog Sarajeva. Svaka promjena narudbe nakon zaklju?enja iste se moe izvriti e- mailom ili telefonom. U tom slu?aju, Prodavac se obavezuje ponuditi kupcu dva (2) alternativna proizvoda u rangu kvaliteta i cijene glavnog ponu?enog proizvoda.

ISPORUKA ROBE

Prodavac se obavezuje da ?e robu isporu?iti najkasnije 24-48 sati od momenta zaklju?enja narudbe. U tom periodu, termini isporuke se dogovaraju sa kupcem.

REKLAMACIJE, PREUZIMANJE I PLA?ANJE ROBE

Zaklju?enjem kupovine na naoj internet stranici ili eventualnim e- mail izmjenama, kupac prihvata sve uslove u pogledu cijene i kvaliteta ponu?enih proizvoda. Eventualne reklamacije po osnovu transportnih ote?enja i roka trajanja robe kupac moe izvriti u momentu preuzimanja.

Preuzimanje i pla?anje narudbe se vri na adresi kupca. Kupljenu robu moete pla?ati gotovinski ili karti?no (Master Card, Visa, Maestro).